Rælingen bygdetun

Rælingen bygdetun ligger vakkert til på Fjerdingby med storslått utsikt, like ved Rælingen kirke. Det består av våningshuset på Søndre Fjerdingby, bua og en stor hage. Huset er fra 1814, bua fra 1850-årene. Under huset er det rester av et eldre hus, antagelig fra 1600-tallet. Fjerdingby har fra tidligste tider ligget sentralt. Alle veier i bygda møttes på Fjerdingby. Den gamle "kongeveien" kom sørfra over tunet, og fortsatte forbi Sand og Korsvegen opp i Rælingsåsen og videre til Oslo. Fra gammel tid har Fjerdingby vært et religiøst kultsenter, med gudehov og flere gravhauger. Gardsnavnet Lund i nærheten tyder på det samme. På kirkebakken ved Fjerdingby traff folk slekt og granner til en prat om det daglige slitet og de store begivenheter i livet, som å vies, døpe barn og gå i begravelse. Kirkebakken var også plassen offentlige kunngjøringer ble lest opp, med plass for bygdetinget, retterstedet og gapestokken. Tiden gikk og det ble behov for bygninger med god plass til tingstue. Søndre Fjerdingby gård som lå nær kirken, ble benyttet til dette formål og var også bygdas arrest. Både større saker vedrørende liv eller død og mer alminnelig nabokrangel ble avgjort her. Bygdetunet av i dag er særpreget med sitt mektige eiketuntre, rester av gammel frukthage og et vidt utsyn mot kirken og over Svellet. Bygdetunet har en rik samling på over 1000 gamle gjenstander. De fleste er fra gårdene i bygda. I 1814 ble det på gården bygget nytt våningshus med en egen rommelig stue og et midtkammers som ble brukt som prestekammers. Bygningen ble i 1951 kjøpt av kommunen og reddet fra forfall og riving. I dag er det hovedbygningen på bygdetunet Rælingen bygdetun har åpent for besøk. Åpningstider: Hver søndag fra slutten av mai - midten av september, kl 12.00 til kl 15.00

Her finner du