25/11-1905

Av Gunhild Vegge og Lasse Kolsrud

Om kunstverket

Vegge og Kolsrud er begge utdannet fra SHKS, grafisk avdeling i årene 1981 til 1985. De har samarbeidet i lengre tid om en billedsyklus av fargetresnitt, der nordmenns utendørssysler er tema. Humor og ironi er sentralt i arbeidene. Begge kunstnerne bor og arbeider i Oslo. De har flere separat- og gruppeutstillinger. De er innkjøpt av bla. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Norsk Skogbruksmuseum m.m. I det offentlig rom har bla. Trondheim, Horten og Tynset kommuner utsmykkinger av Vegge og Kolsrud. St. Olavs Hospital og Levanger sykehus har også arbeider fra disse to.

Kilde: Norske Grafikere

Relaterte artikler