Sandbekken ungdomsskole

(1975)

Om kunstverket

Sandbekken ungdomsskole sto ferdig i 1975 med arkitekt MNAL Erik Hoberg -totalprosjekt AS.

Skolen har i dag omlag 320 elever fordelt på tre trinn, og rundt 40 ansatte.

Vi organiserer elevene i basisgrupper på opptil 20 elever. Elevene i basisgruppa møtes 30 minutter hver morgen i basisrommet sammen med kontaktlæreren sin. Basistid skal gi elevene en god start på dagen. Hovedmålet er at hver enkelt elev skal bli sett. Basistiden inneholder planlegging av arbeid og lekser, arbeid med fag og sosiale ferdigheter, oppfølging av enkeltelever og sosiale aktiviteter. Resten av skoledagen er elevene organisert i større eller mindre grupper avhengig av fag.

Lærerne jobber sammen i fagteam der de har et felles ansvar for opplæringen i faget på trinnet. Det innebærer samarbeid om forberedelser, gjennomføring og vurdering - og at lærerne kan justere på læringsgruppene underveis i skoleåret.

  • Tittel: Sandbekken ungdomsskole
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1975

Se mer

Relaterte artikler