Nordby skole

Om kunstverket

Dagens skole på Nordby sto ferdig i 1982. Arkitekt var prosjektformaet "Totalprosjekt AS". Skolen ble bygget på i 1997 av firmaet "systemprosjekt AS".

Nordby skole er en barneskole med cirka 125 elever fordelt på sju trinn. Vi er et personale på 17 ansatte. Skolen ligger sør i Rælingen kommune med flott utsikt over Øyeren. Vi har kort avstand til Østmarka med gangavstand til Myrdammen og Nordbysjøen. Med landlig beliggenhet og marka som nærmeste nabo, ligger forholdene godt til rette for fysisk aktivitet og bruk av nærmiljøet i opplæringen. Vi har et flott nærmiljøanlegg rundt skolen med kunstgressbane, allidrettsbane, og diverse lekeapparater for store og små barn. I vinterhalvåret benytter vi oss av skiløyper rett på utsiden av skolen i tillegg til lengre turløyper i marka.
Les mer: www.nordby.skole.no

Se mer

Relaterte artikler