Smestad skole

Om kunstverket

Smestad skole åpnet 1.august 2010 og ble tegnet av arkitektene Andersen og Fremming fra Hamar.
Skolens påbygg kom i 2019 og tegnet av Vindveggen arkitekter fra Lillestrøm.

Skolen ligger i vakre omgivelser ved Nordre Øyeren og Østmarka i Rælingen.
Skolen har 430 elever. Elevtallet øker for hvert år, og i april 2019 tok vi i bruk det nye tilbygget. Skolen har nå plass til 530 elever og har et areal på 7500m2.
De nye uteområdene ble ferdigstilt sommeren 2019. Her ligger det godt til rette for lek og aktiviteter for elevene, både i timer, i friminutt og på SFO.
Les mer: www.smestad.skole.no

Relaterte artikler