Kirkebord - Rælingen kirke

(1640)

Om kunstverket

Tidlig på 1980-tallet oppdaget Elsa Svendsen, daværende forman i Rælingen historielag, noen gamle, flott dekorerte trebord i taket på Rælingen bygdetun. De hadde et veldig alderdommelig preg og var tydelig fuktskadet. Taket var lekk, så bordene var utsatt for regn. Tilstanden ble gradvis verre, og ekspertene var uenige om hva man skulle gjøre med dem. Da taket på bygdetunet i 1999 måtte gjennomgå en grundig reparasjon, ble de tatt ned og midlertidig plassert på lager. Nå er et av bordene datert og restaurert av Akershus fylkesmuseum, på oppdrag fra Rælingen kommune. Det er slått fast at bordet er et tidligere himlingsbord, som har ligget som kombinert himling og golv. Dekoren, som er utført i limfarge og hører hjemme i østnorsk tradisjon, kan dateres til ca. 1640-70.

Hvilken bygning stammer så bordet fra opprinnelig? Dette er usikkert. Det er tydelig at det er blitt gjenbrukt flere ganger, trolig i bl.a. kirkebygg. Rælingen kirke omtales første gang i biskop Øysteins jordebok i 1390-årene. Denne kirken må ha vært en enkel stavkirke, kanskje den første på stedet. I biskop Jens Nilssøns Visitasbok fra 1590-årene sies denne å "ligge paa fallende fod". Denne kirken ble trolig revet kort tid etter, for i kirkerekneskapene fra 1620-årene står det at Rælingen kirke nå "var liten men velholdt".
Rundt 1700 ble kirken kraftig ombygget og utvidet, og fikk større vinduer. I 1826 ble denne kirken revet, og "en tømret langkirke" bygget. Denne ble panelt og rødmalt. I 1887 ble kirken igjen kraftig ombygget og utvidet, slik at man i praksis nesten fikk en ny kirke. Den ble strippet for sitt gamle inventar. Prekestol, døpefont og døpefat "kom på bygda". Orgelet ble tatt ned, og en del av pipene lagt på loftet. Dette er Rælingen kirke slik den fremstår i dag. Men hvilke deler av denne historien, og eventuelle andre historier vårt himlingsbord har vært med på, er altså vanskelig å slå fast.

I juni 2007 ble kirkebordet overrakt Rælingen kirke som en gave fra Rælingen kommune, og kan i dag sees der.

  • Tittel: Kirkebord - Rælingen kirke
  • Kategori: Annet
  • År 1640
  • Størrelse B: 25cm H: 300cm D: 2cm
  • Sted Rælingen kirke
  • Plassering Inne i kirken
  • Kulturminne Bygninger og infrastruktur

Relaterte artikler