Søndre Fjerdingby gård

(1814)

Om kunstverket

Rælingen bygdetun ligger vakkert til på Fjerdingby med storslått utsikt, like ved Rælingen kirke.

Det besto i utgangspunktet av våningshuset på Søndre Fjerdingby, bua og en stor hage. Hoveduset er fra 1814, bua fra 1850-årene. Under huset er det rester av et eldre hus, antagelig fra 1600-tallet.

Fjerdingby har alltid vært sentralt i bygda. I gammel tid var Fjerdingby et religiøst kultsenter, med gudehov og flere gravhauger. Alle veier i bygda møttes på Fjerdingby. Den gamle kongevegen kom sørfra over tunet, og fortsatte forbi Sand og Korsvegen, opp i Rælingsåsen og videre til Oslo. På kirkebakken ved Fjerdingby traff folk slekt og naboer, og fikk høre siste nytt. Offentlige kunngjøringer ble lest opp, og her var bygdeting, rettersted og gapestokk. Da det ble behov for en tingstue, tok man i bruk Søndre Fjerdingby gård som lå nær kirken. Der var også bygdas arrest.

Les mer om Søndre Fjerdingby gård på kommunens hjemmeside: https://www.ralingen.kommune.no/raelingen-bygdetun.294273.no.html

  • Tittel: Søndre Fjerdingby gård
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1814
  • Sted Rælingen bygdetun
  • Kulturminne Kulturmiljøer

Relaterte artikler