Rælingen rådhus

(1989)

Om kunstverket

Rådhuset ble tatt i bruk 1. april 1989 og er på 7.220 m2. Rådhuset er bygget sammen med Rælingen videregående skole. Samlet areal er ca. 16.500 m2. Bygget er tegnet og oppført av arkitekt- ingeniørfirma Totalprosjekt A/S, Rygge

Rådhuset inneholder foruten kontorer for kommunens administrasjon, også helsesenter med fysikalsk institutt, bibliotek samt møterom. I fellesbygget er det til sammen 750 arbeidsplasser.

Rådhuset har en stor samling av kunst av bl.a. Olav Christoffer Jenssen, Ørnulf Opdahl, Tove Pedersen, Leonard Richard, Øivind Osjord Åstein, Liv Mildrid Gjernes, Lillian Dahle, Jørn Nilsen, Marek Sobocinski, Ann Beate Tempelhaug, Lise Simonæss, Ellen Marte Svendsen, Beret Aksnes, Håkon Bleken, Vebjørn Sand, Gunnar S. Gundersen, Per Kleiva, Carl Nesjar, Sverre Wilhelm Malling m.m
Besøkende kan henvende seg til Servicetorget, 63 83 51 10 for informasjon. Møterom kan leies ut til forskjellige formål

  • Tittel: Rælingen rådhus
  • Kategori: Arkitektur
  • År 1989
  • Sted Rælingen rådhus
  • Plassering Bjørnholthagan 6

Relaterte artikler