Geitekillingen

Av ukjent

Om kunstverket

Gitt i gave av Selvaag etter utbygging av området.
Bronseskulptur på granittsokkel

Relaterte artikler