Før de andre står opp

Av Jørn Nilsen

Om kunstverket

Jørn Nilsen er født i 1945

Bakgrunn/utdannelse: I 1970 startet Jørn Nilsen på Statens Kunstakademi, 25 år gammel. Allerede de første året hadde han septaratutstilling, og i løpet av studieårene ble han innkjøpt av flere offentlige samlinger. Jørn gitt først i lære på Akademiet under Reidar Aulie og senere under Ludvig Eikaas, og tilhører samme kull som en rekke kjente kunstnere, deiblant Jan Harr, Kjell Nupen, Leonard Richard, Liv Ørnvall, Bjørg Holene, Svein Bolling og Magne Austad.

Utstillinger: Jørn Nilsen har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet i Oslo, Moss, Harstad, Stavanger, Jæren, Arendal og Siena (Italia). Han har også vært med på flere gruppeutstillinger, og hatt utsmykningsjobber. Hans malerier er innkjøpt av blant andre Norsk Kulturråd, Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Museet for samtidskunst, samt flere kommuner - deriblant Rælingen.

"Før de andre står opp" - morgenstillheten i et gammelt hus, høyt til fjells, før resten av familien står opp. Soloppgangen, den skjære timen før frokost, vedbæring, vannbæring, radio, kassettspiller, traktor - alt det larmende som former en dag. Bordstolen - det gamle møbelet med oppstillingen: Tinnfatet, tollekniven som svever over. Hvorfor den gjør akkurat det, vet jeg ikke. De møre veggene med åpningen ut mot Hallingskarvet og Svarteberget - alt er med, alt er sett. Den hvite melkemuggen med jugendblomster? Den vet jeg ikke noe om, den trengte seg inn i bildet og ble noe av et hovedpoeng.." Jørn Nilsen (sign.)

Relaterte artikler